Special Report

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଗଛ ବି ଦେଇପାରେ ସୁନିଦ୍ରା

ଗଛ ଘରେ ଭିତରେ ଲାଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଯେ ସୌନ୍ଦଯ୍ୟର୍ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନୁହଁ ବରଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବତାରଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ଏବଂ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସୁନିଦ୍ରା। ଗଛଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ଆମେ ସତେଜ ଅନୁଭୁତ କରିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଯାହା ଘରେ ରହିଲେ ଦେବ ସୁନିଦ୍ରା।

ଲାଭେଣ୍ଡର
ଲାଭେଣ୍ଡର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାହାର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆର୍କଷଣୀୟ । ଏହି ଗଛ ମାନସିକ ଚାପ କମ କରିବା ସହ ସୁନିଦ୍ରା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ଯାଇଛି ଏହି ଗଛ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆରମଦାୟକ ନିଦ ଦେବାରେ ସାହାୟକ ହୁଏ।

ପଢନ୍ତୁ  କେବଳ ୩ ଟଙ୍କାରେ ମଶାଙ୍କ ବିନାଶ !! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ମଶା

ମାଳତି(ଜ୍ୟସମିନ)
ମାଳତି ଫୁଲ ଗଛ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସୁନିଦ୍ରା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସକାରତ୍ମକ ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥାଏ ।

ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ନାସାର ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଗଣା ପଡ଼ିଛି , ଘର ମଧ୍ୟରେ ପବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଥାଏ ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସୁନିଦ୍ରା।

ସ୍ପାଇଡ଼ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ଘର ମଧ୍ୟର ପବନକୁ ସଫା କରିବା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ଭୁତାଣୁ କୁ ଦୁର କରିଥାଏ ସ୍ପାଇଡ଼ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଘର ମଧ୍ୟର ଦୁଗନ୍ଧ କୁ ଏହା ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଏହି ଗଛ।

ଏଲୋଭରା
ଏଲୋଭରା ଶରୀର ଏବଂ ଚର୍ମ ପ୍ରତି ଲାଭଦାୟକ ହେବା ସହ ଦେଇ ଥାଏ ସୁନିଦ୍ରା। ଏହାକୁ ଶୋଇବା ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଅମ୍ଲଜାନ ସଂଞ୍ଚରଣ ହୋଇ ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତୀ ନିଦ୍ରା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସତେଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।