key
Lifestyle

ବଟମ ଏବଂ ଚାବିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଶୁଭ-ଅଶୁଭ ସଂଙ୍କେତ

ଆମ ପରିପାଶ୍ୱର୍ରେ ଥିବା ଅନେକ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷରୁ ଶୁଭ-ଅଶୁଭର ସଂଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ । ଆସ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିିଷୟରେ । ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବଟମ ଲାଗିବା ଏକ ଅଶୁଭ ସଂଙ୍କେତ । ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାର୍ଟକୁ ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ବଟମ ଠିକ ଭାବେ ଲଗାଇ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ବାଟରେ ଚାଲୁଚାଲୁ ହଠାତ୍ ବଟମ ମିଳିଥାଏ ଏହାମାନେ ନୂତନ ମିତ୍ର ମିଳିବା ହୋଇଥାଏ ।

button

ଘରେ ରହିଥିବା କିଛି ଚାବି ଫେନ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ସଫା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗ୍ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମାନେ ଘରମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଠାରୁ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ଅଛି । ଚାବିକୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଟକିଆ ତଲେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ ।